През последното десетилетие в страната броят на цезаровите сечения се увеличи драматично. Това накара NHS Institute for Innovation and Improvement  да разработи наръчник в помощ на акушерките, за да може тези стойности да бъдат намалени. Този наръчник беше разработван през последните 18 месеца в болница Princess Anne и през това време се наблюдава намаление с 4% на цезаровите сечения. А това е двойно от целеното намаление.  През 2007, 24% от ражданията са били секцио. През 2008 този процент спада на 20,  за да се стигне до едва 16 % раждания секцио през ноември. Една от инициативите е да се въведе водено от акушерка проследяване на бременността за жени, желаещи вагинално раждане след секцио. Този проект е известен като VBAC. Helen Barnes, консултант обучаващ акушерки, която помага в налагането на проекта, казва: „Нормалното раждане има много предимства, така че където е безопасно да се направи, ние го препоръчваме на жените, ако тяхното секцио е преминало без усложнения. Опитваме се да не медикализираме нещата, затова още от началото майката ще се среща с акушерка, не с лекар. Тя ще претегли риска, за да се увери, че майката е подходяща за наблюдение от акушерка и за VBAC и ще разясни изцяло рисковете и предимствата , за да може тя да направи информиран избор“ След нормално раждане възстановяването е по-бързо и майката е на крака по-скоро. Това означава, че има по-малък риск от тромбоза на вената и кърменето получава по-успешен старт.

NHS Institute for Innovation and Improvement

Advertisements