Всички сме наясно с основния риск при вагинално раждане след цезарово сечение (VBAC)– руптура на матката. И когато  майка, която желае вагинално раждане след секцио се срещне с гинеколога си, тя трябва да подпише „Формуляр за съгласие за VBAC”, удостоверявайки усведомеността си за риска. Но намирам ирония във факта, че жени, решили да раждат чрез ресекцио не са задължени от гинеколога си да подпишат „Формуляр за съгласие за ресекцио” като част от пренаталните прегледи, защото съществуват рискове i при секциото. Но тъй като това не се случва, повечето гинеколози набързо изброяват рисковете, ако изобщо си правят труда да ги споменат, което кара жените да си мислят, че VBAC са рисковани, а цезаровите сечения не са.

Онова, което не знаят майките, предприемащи ресекцио е, че това решение не носи само рискове с моментално влияние върху тях и тяхното бебе, това решение също може да повлияе не бъдещата им фертилност, както и бъдещи раждания секцио, така и бъдещите бебета. Някои от тези усложнения нарастват с всяка операция. Казва се: „Ясно е, че всички рискове на първо раждане секцио нарастват при повторно и се увеличават още повече при трето, четвърто и повече цезарови сечения”

 Това е много добра статия, показваща в детайли рисковето при секцио, но аз само ще ги изброя  по-долу. Ако искате да прочетете по-подробно, може да посетите тази страница: Risks Associated With Cesarean Delivery

Краткосрочни рискове на цезаровото сечение

·         Смърт на родилката (точно така, това е първото, което се посочва)

·         Тромбоемболизъм – дефинира се като „блокиране на кръвоносен съд от тромб, който може да достигне до сърцето по кръвоносната система, белия дроб и мозъка и да нанесе сериозни вреди”. Ако тромбът навлезе в мозъка, тогава се получава инсулт. Ако навлезе в сърцето, тогава причинява инфаркт. Ако попадне в белия дроб, това е пулмонарен емболизъм. Нищо от посочените не е добро.

·         Кървене – „Рискът от кървене, налагащо кръвопреливане нараства значително с нарастването на броя на предишни цезарови сечения.”

·         Инфекция – „най-честото усложнение след секцио” засяга 85% от жените с предишно раждане и 4-5% от жените с цял околоплоден мехур. „Инфекция на раната може да възникне при 2,5% до 16% от раждалите секцио”

·         Инциндентни оперативни наранявания – най-вече на пикочния мехур, червата или матката, които ако не се коригират навреме, могат да причинят други усложнения като сепсис (сериозна и опасна инфекция), бъбречна криза, образуване на фистула.

·         Продължителна хоспитализация – много хора гледат на престоя си в болницата като на ваканция, а аз предпочитам своята почивка безболезнена и с по-добра храна, но всеки знае себе си!

·         Спешна хистеректомия (оперативно отсраняване на матката) – това за съжаление се е случило на тази жена: http://hbacmama.wordpress.com/2008/03/05/100/ „хисторектомията е 13 пъти по-вероятна при цезарово сечение”

·         Болка – тази малка дума е толкова силна. Болката лесно се пренебрегва или може да си кажеш, че се подразбира, но когато се опитваш да се грижиш за новородено и по-голямо дете, рискът от болката е огромен. А болката при някои жени може да продължи с месеци. Трябваха ми 18 месеца, за да спре белегът ми да е странно изтръпнал и въпреки това чувситителен. Откъсът е от статията, акцентът е от мен:

·         „Изледване на 242 първескини показва, че всички, подложени на секцио (планувано и непланувано) са се нуждаели от болкоуспокояващи средства, сравнени с 11 % при родилите вагинално. Обезболяването с медикаменти може да има значителни последствия при първоначалното изграждане на връзка между майката и новороденото и при процентите на успех с кърменето,  както и дееспособността на майката след раждането; в допълнение, рискът от слеродилна депресия може да бъде значителено по-голям.”

·         Непълноценно преживяване на раждането – „по-често съобщават неудовлетворение от раждането в сравнение с родилите вагинално… по-рядък ранен контакт с новороденото… значително по-дълго време преди първия контакт с бебето… по-често отбелязват неудовлетвореност при първоначалния си контакт с бебето”

Дългосрочни рискове при секцио

·         Повторно приемане в болница – „… повторното приемане в болница след раждане е значително по-често при родилите с цезарово сечение”

·         Болка – „по-често съобщават за болка през първите два месеца след раждането”. Изследване на 1500 жени, родили секцио през последните 24 месеца казват, „че болките при шевовете са били сериозен проблем през 25 % от времето, а от сериозен до малък проблем 83% от времето”, а шест месеца след раждането 7 % от родилите секцио съобщават за болки в областта на шевовете, сравнени с 2% от родилите вагинално жени, съобщаващи болка в областта на перинеума.

·         Адхезия (срастване) – „… се случва често и значително допинася за риска от усложнения при бъдещи раждания … съобщава се повишен риск от извънматочна бременност при жени с предишно секцио.”

·         Стерилитет/субфертилност – „… по-вероятно е да не могат да заченат повече от година”

Рискове за новороденото при секцио

·         Неонатална смърт (поставено е на първо място)

·         Респираторни затруднения – „… вероятно като резултат от пропуск на механизмите, задействащи се нормално при вагинално раждане, да резобрират феталните белодробни течности… три пъти по-чести при елективното цезарово сечение, отколкото при вагинално раждане.”

·         Астма – „за родените с планирано или непланирано секцио има 30 % по-голяма вероятност за постъпване в болница поради астма в детска възраст, отколкото при родените вагинално ”

·         Ятрогенична незрялост – това означава, че бебето не е зряло, защото секциото е извършено преди бебето да е готово да се роди. Това се случва обикновено при плануваните цезарови сечения.

·         Травма – има се предвид неволно порязване от хирурга.

·         Неуспех с кърменето.

Рискове при секцио за последващи бременности

·         Руптура на матката – за повече статистика тук: http://vbacfacts.com/vbac/#URVC Изследване на населението на повече от 250,000 жени в Швейцария показва вероятност от руптура на матката за жена без предишно раждане секцио 0.007%. Тази вероятност се покачва на 0.192% за жена с предишно раждане секцио, която е планувала следващо секцио и се качва дори повече до 0.397% за жени, които плануват опит за раджане при предишно секцио.

·         Абнормално положение на плацентата – това означава, че вашата плацента се имплантира или на отвора на шийката на матката (плацента превия), което означава, че отново трябва да родите секцио или че плацентата расте през маточната стена (placenta accreata), което може да означава, че плацентата трябва да се отстрани по хирургичен път или мануално, което ви излага на по-голям риск от постпартален кръвоизлив.При жените с най-малко едно секцио има най-малко 3 пъти по-голям риск от плацента превия по време на раждането от жени без предишни оперативни раждания и този риск значително нараства с нарастването на броя цезарови сечения – достигайки почти 45 пъти за жени с 4 или повече цезарови сечения.

·         Хистеректомия – „С нарастване на броя на цезарови сечения, нараства и риска от цезарова хистеректомия.”

Както съм казвала и преди:

Вагиналното раждане след секцио крие рискове.

Цезаровото сечение крие рискове.

Моля, информирайте се преди да вземете решение

http://vbacfacts.com/2008/06/05/cesarean-risks-overview/

Advertisements