http://cfmidwifery.blogspot.com/2009/08/august-15th-is-birth-trauma-awareness.html

Адски съжалявам, че не мога да отделя достатъчно време на този проблем. Засега ще се задоволя само да отбележа събитието.

Advertisements