Въпроси за лична дискусия

 • Какво искам от това раждане?
 • Какви са най-силните ми чувства към предишното раждане?
 • Как се почувствах, когато беше взето решение за цезарово сечение?
 • Какви чувства изпитвах по време на операцията?
 • Какви чувства изплуват, когато помисля за още едно цезарово сечение?
 • Как се чувствах в онези първи седмици у дома след цезаровото сечение?
 • С какво това раждане ще е различно?
 • Какво мога да направя, за да бъде различно?
 • Какво ще искам от теб, ако това е раждане с цезарово сечение?
 • Какво ще искам от теб, ако това раждане е вагинално?
 • Каква е сексуалната ни връзка през тази бременност?
 • Какви са моите мечти за това раждане?
 • Какви компромиси съм готова да направя?
 • Как се чувствм по отношение на нужната подготовка за това раждане?
 • Какво искам да се случва между нас по време на раждането?
 • Какви са най-големите ми страхове за тази бременност/това раждане?
 • Какви са най-големите радости?
 • Какво искам за това бебе?
 • Как да работим заедно, за да сме най-добрият екип, най-здравата единица, която е възможно през следващите месеци?
 • А ако раждането продължи дълго време?
 • Напишете 10 неща, които ви карат да се отпуснете и могат да помогнат по време на раждането.
 • Напишете 10 неща, които бихте могли вие да направите за жена, която ражда.
 • Напишете 10 неща, които бихте желали някой да направи за вас, докато раждате.
 • Напишете 10 неща, които ви харесват при предишното раждане.
 • Напишете местата, където бихте искали да ви докосват по време на раждането.

 

Въпроси за отворена дискусия

 

 • Как се чувствам по отношение на шансовете ми за VBAC?
 • Какво направихме, за да увеличим шансовете си за раждане, което бихме желали?
 • Как ще се чувствам, ако цезаровото сечение стане необходимо? Какво направихме, за да бъде то възможно най-доброто преживяване?
 • Как се чувствам по отношение на моя белег?
 • Какво мога да направя, за да „прокарам път” за други двойки, които искат VBAC?
 • Кое е отношението/кои са разбиранията, които мисля, че са довели до такъв развой при предишното раждане?
 • Кое е отношението/какви са разбиранията, които биха ми помогнали при това раждане?
 • Как си представям, че ще бъде с още едно дете в семейството? Има ли нещо, което ме притеснява?
 • Кое е най-важното нещо, което научих в курсовете за бременни/настоящата среща?
 • Как се чувствам, осъзнавайки че раждането е болезнено? Какви техники/идеи/хора мога да използвам за помощ по време на раждането?
 • По какъв начин връзката с партньора ми влияе на чувствата ми към раждането?
 • Спокойна ли се чувствам по отношение на мястото, къде ще раждам? А спрямо хората, които избрах да присъстват?
 • Какви са чувствата ми към бременното ми тяло? По какъв начин бременността повлия сексуалния ни живот?
 • Като сравня тази и предишната бременност, това са нещата, които са различни:
 • Най-големите ми страхове са:
 • Онова, което ме кара да се чувствам най-развълнувана и щастлива по отношение на това раждане е:
 • Онова, за което най-много съжалявам при секциото е:
 • Онова, което ме разгневява най-много е:
 • Онова, което най-много ме развълнува е:
 • Онова, което бебето ни днес иска да знам е:
 • Как те кара да се чувстваш това изказване: Няма перфектно раждане.
 • Предишното раждане повлия ли по някакъв начин на връзката с бебето ти?
 • Какво най-много искаш от доктора/акушерката/дулата/партньора си? Сподели ли тези желания с тях?

Въпросите са предназначени за дискусия при бременни жени, чиято предишна бременност е завършила с цезарово сечение.

От Silent Knife на Nancy Wainer

Advertisements