ВЪПРОСИ КЪМ ЛЕКАРИ

1.     Колко VBAC са асистирали?

2.     Колко от жените, които са поискали VBAC, са го получили?

3.     Имат ли стандартен протокол за VBAC, който се различава от този при останалите раждания?

4.     При какви обстоятелства биха индуцирали VBAC? (Индукцията значително повишава риска от руптура на матката, което може да натежи над причините за индукция. „Голямо бебе” или „преносване” не могат да бъдат медицински обосновани причини. Има начини след 42-ра седмица да се провери дали бебето и майката са добре и да се изчака спонтанна родова дейност)

5.      Ако се налага индукция, какви методи биха използвали? (Ако използват Цитотек, намерете друг лекар. Според д-р Уагнер, автор на „Born in the USA” рискът от руптура след използване на Цитотек е 28 пъти по-висок!)

6.     Какво мислят за преносване над 40 седмица? (Ако искат да назначат секцио след 40 седмица, намерете друг лекар. Спокойно могат да изчакат до 42, ако вие и бебето сте добре)

7.      Какво смятат за „големите бебета”? (ACOG Practice Bulletin No. 22 http://www.aafp.org/afp/20010701/practice.html от ноември 2000 не открива причина да се индуцира заради голям плод, тъй като така единствено се покачва процентът на цезаровите сечения, а не се предпазва от раменна дистоция и не се намалява риска от нараняване на бебето. Нито пък подкрепя практиката за секцио при „едър плод”: „Докато рискът от родова травма при вагинално ражане нараства с нарастване на теглото, то цезаровото сечение намалява, но не елиминира този риск. В добавка, клинични изследвания не показват клинична ефективност при профилактично цезарово сечение, когато не е известно точното тегло. Резултати от големи контролирани и кохортни изследвания показват, че е безопасно да се позволи опит за вагинално раждане при очаквано тегло на плода над 4000 г. Резултатите от тези изследвания, не поддържат профилактично цезарово сечение за подозирана фетална макросомия и очаквано тегло под 5000 г, въпреки че някои автори се съгласяват, че при тази ситуация може да се обмисли възможността за цезарово сечение”)

8.     На колко руптури са ставали свидетели? (Това може да ви насочи към честотата на индукциите при тях.)

9.     Какъв мониторинг изискват? (Ако изискват постоянен фетален мониторинг, това е достатъчна причина да потърсите друг лекар, тъй като движението е много важно при раждане. Така също постоянният фетален мониторинг е допринесъл много за покачването на дела на цезаровите сечения, но според публикация от 22 юни 2009 на Американския Колеж на Акушерите и Гинеколозите http://www.acog.org/from_home/publications/press_releases/nr06-22-09-2.cfm без това да се отразява на перинаталната смъртност или да редуцира случаите на церебрална парализа. 15 минути на час е достатъчно.)

10. Какъв е процентът на цезарови сечения при тях? (Ако е по-висок от препоръчвания от СЗО 10-15%, това е червен флаг.)

11. Автоматично ли предприемат секцио, ако водите са изтекли повече от 24 часа, дори когато няма инфекция и майката и бебето са добре? (При спукан околоплоден мехур може спокойно да се изчака по-дълго време, но едно от условията е ограничаване на вагиналните прегледи и свеждането им до минимум.)

12. Имат ли лимити колко да продължи раждането преди да ви оперират? (Не би трябвало да има такива ограничения, стига вие и детето да сте добре.)

13. Изискват ли епидурална при VBAC? (Една от причините за това е, че ако се наложи секцио, то вече имате анестезия. Това отново ви показва, че за тях сте сте бомба, готова да избухне.)

14. Настояват ли за система? (Системата ограничава движенията ви.)

15. Позволяват ли различни пози по време на първа и втора фаза? (Различните пози могат да улеснят раждането и да го направят по-малко болезнено. Ако очаквате голямо бебе, раждането на ръце и колене или на стол за раждане може да ви е от голяма полза.)

Advertisements