Много отдавна исках да преведа брошурата на Childbirthconnection за рисковете от цезаровото сечение, но с всевъзможните задължения, работа и малкото свободно време, което не е нищо ново за нито една майка, това беше по-скоро мечта, отколкото план. За щастие yullinga (прегръдки) от темата за вагинално раждане след цезарово сечение и превенция на цезаровото сечение се съгласи да я преведе. Признавам, че все още нямам разрешение от Childbirthconnection, но съм сигурна, че няма да имат нищо против, а темата е толкова важна, че не искам да чакам.
Ето я и брошурата:

Защо трябва да бъдете информирана относно цезаровото сечение?

Начинът, по който раждате, може да въздейства върху вас и вашето семейство така, както може би не очаквате. Той може да окаже влияние върху вашето здраве, както и върху това на вашето бебе. Според последните научни изследвания начинът, по който раждате, може да се окаже решаващ за това, колко бързо ще се възстановите след раждането, дали ще кърмите и дали ще имате емоционални проблеми в следродилния период. Начинът на раждане може да повлияе също върху това, дали отново ще забременеете, както и върху вероятността при бъдеща временност бебето да умре преди или малко след раждането.

Информацията в тази брошура се базира на детайлен преглед на най-добрите открити изследвания върху рисковите и ползите от цезаровото сечение в сравнение с вагиналното раждане. При преглед на всички рискове се вижда, че цезаровото сечение крие повече рискове от вагиналното раждане. Значително малко вагинални раждания крият сериoзни рискове за здравето на майката и/или бебето. Повече информация по въпроса можете да откриете в приложението.

В определени ситуации цезаровото сечение е безценна и дори животоспасяваща процедура за майките и бебетата. В такива ситуации почти всеки би се съгласил, че значителните ползи от цезаровото сечение са повече от недостатъците му. В много други ситуации ползите за майката и бебето от раждане с операция са малки или съмнителни. В такива случаи като част от процеса на вземане на решение за вас ще бъде важно да прецените очакваните ползи в сравнение с рисковете.

Трудно е да се предскаже дали вие ще бъдете сред тези приблизително 1 от всеки 3 жени, които раждат с операция. Много жени не знаят предварително, че ще родят с цезарово сечение. По време на бременността не може да се знае как точно ще протече раждането. В периода на вашата бременност или по време на раждането могат да възникнат различни ситуации, които да доведат до непланирано цезарово сечение. Или пък през бременността да се появи възможността за планирано цезарово сечение.

Кои основни фактори могат да окажат влияние върху това, дали ще родя естествено или с цезарово сечение?

Здравето на вас и на вашето бебе може да окаже влияние върху това, дали ще родите с цезарово сечение или естествено. Сред останалите фактори от съществено значение са изборът на лекар и място на раждането, достъпът до поддържаща грижа по време на раждането, както и медицинските интервенции, на които сте подложена по време на родилния процес. Процентът на цезаровите сечения може да варира от под 10% при някои лекари и места на раждане до 50% при други. Има много причини за тази разлика. Една от причините се крие във факта, че лекарите се различават по това, как оказват подкрепа на жените по време на раждането и в решението кога да предложат раждане с цезарово сечение (стил на работа). Разликата в процента на цезаровите сечения в различните места на раждане се дължи и на разлики в политиката и ценностите. Има няколко причини, поради които вашият избор на лекар и място за раждане могат да окажат голямо влияние върху вида раждане, който ще имате.

Какво трябва да имам предвид, за да взема информирано решение?

За да вземете информирано решение по тези важни въпроси, за вас е важно да сте наясно с:

 • Вашето законно право да вземате информирани решения относно медицинските грижи, които ви се оказват (информирано съгласие или информиран отказ)
 • Рисковете и ползите от раждането с операция в сравнение с тези при вагинално раждане
 • Вашите лични ценности и предпочитания, свързани с тези въпроси
 • Действия, които можете да предприемете, за да увеличите шансовете си за безопасно и здравословно раждане
 • Възможностите, които имате пред себе си чрез вашата осигуровка, във вашата общност и т.н.

Освен това за вас е от особена важност да обсъдите вашата конкретна ситуация с лекаря си и да получите отговор на вашите въпроси.

Ако сте взели информирано решение, че цезаровото сечение е правилният избор за вас във вашата конкретна ситуация, вероятно ще намерите лекар, който да извърши операцията.

От друга страна, вие може да решите, че искате да избегнете цезаровото сечение, ако това е възможно. Тъй като процентът на цезаровите сечения продължава да нараства, може да се окаже по-трудно да избегнете  цезаровото сечение, отколкото да родите с такова. Има много съвети, които можете да следвате по време на бременността си, както и след започване на родилния процес, за да намалите вероятността за цезарово.

Специална бележка за жените, които ще раждат да първи път

Тази брошура е изключително важна за вас. Като първескини вие ще имате най-голяма възможност да определите какво ще бъде вашето раждане. На този етап пред вас има много възможности. Съвсем буквално, когато правите планове за вашето първо бебе, вие правите планове за всичките си бебета. Например ако това раждане стане с цезарово сечение, много вероятно е да родите и следващото или всички следващи бебета по този начин. Ако сега ви бъде направено цезарово сечение, при бъдещи бременности вие и вашите бебета ще бъдете изложени на допълнителни рискове. Ако планирате голямо семейство, трябва да  помислите над това.

 

Вашето законно право на информирано съгласие и информиран отказ

Какво означава да дам информирано съгласие?                                 

Информираното съгласие е процес, който ще ви помогне да решите какво може и не може да се прави с вашето тяло. В случай на майчина грижа информираното съгласие също ви дава право да вземете решение във връзка с грижите, които оказват влияние върху вашето бебе. Целта на информираното съгласие е да уважи вашето право на свобода на волята. То ви дава властта да решите кои опции са в максимална степен в интерес на вас и вашето бебе. Вашето право на контрол, правото да знаете истината (доколкото тя може да се знае в дадения момент) и да пазите себе си и бебето си в безопасност и от вреда са основни човешки права.

Независимо дали ви се предлагат медицинска процедура, лекарства, изследвания или други процедури, вие имате законовото право на информирано съгласие. Това означава, че вашият лекар, акушерка или сестра имат отговорността да ви обяснят:

 • Какъв вид грижа ви се предлага
 • Какво ще включва тя
 • Рисковете и ползите, свързани с този вид грижа
 • Алтернативите на тази грижа и техните ползи и рискове.

Имате правото да получите ясни и пълни обяснения за това. Имате право да получите отговори на всички въпроси, които може да възникнат у вас във връзка с това. Имате също правото да изискате копие от медицинските документи или да получите второ мнение.

Тогава по закон имате право да решите дали да приемете грижите, които ви се предлагат. Ако не сте съгласни с лекаря си или решите да не приемате предложените ви грижи, това се нарича информиран отказ. И дори ако сте взели решение и подпишете формуляр за съгласие с прилагането на определен тип грижа, имате право да промените мнението си. Макар че това са законово установени права, в някои случаи, за които може би сте чули, те се подлагат на съмнение.

Може да бъде истинско предизвикателство да дадете наистина информирано съгласие в контекста на натовареното ежедневие в болниците. И все пак вие и вашият партньор може да отделите време през вашата бременност, за да обсъдите тези въпроси. Не бихте желали да научите за първи път за тези процедури и опции, когато раждате и когато сте изправени пред такива важни решения.

Какво се случва, ако между мен и лекаря има несъгласие?

Вашият лекар също има права. Той има право да се съгласи или да откаже да ви осигури медицинските грижи, които желаете. Например, ако вие сте помолили за цезарово сечение, но липсват медицински индикации за извършване на тази процедура, вашият лекар има право да откаже да извърши операцията.

Тези въпроси показват колко е важно да установите отношения на добро сътрудничество с вашия лекар, които да включват открита комуникация, взаимно уважение и сходство в гледните точки. Внимателният избор на лекар или акушерка, които уважават вашите нужди, ценности и цели, може в последствие да ви спести конфликти.

 Разговорът с лекаря

Преди всяко посещение на лекаря изгответе списък с вашите въпроси и си записвайте отговорите му. Може да поискате да вземете с вас партньора си или някой друг близък, който също да слуша какво се казва. Не бъдете срамежливи. Нищо не е забранено!

Докато говорите с лекаря си, не се колебайте да кажете:

 • Не разбирам.
 • Моля, обяснете ми това.
 • Какво може да се случи с мен или с бебето, ако направя това? А ако не го направя?
 • Какви са другите възможности пред мен?
 • Моля, покажете ми изследване в подкрепа на вашата препоръка.
 • Къде мога да намеря повече информация?
 • Имам информация, която искам да споделя с вас.
 • Не мога да приема съвсем това, което препоръчвате.
 • Все още не съм готова да взема решение.
 • Мисля да потърся второ мнение.

Помнете, че всеки въпрос, който искате  да зададете, си струва да бъде зададен. Важно е да покажете на лекаря си какво не разбирате. Питайте отново, докато разберете.

 

 

 

Същността на въпроса:

Най-безопасният начин да родите

Този раздел представя нашите изводи от детайлното проучване на последните изследвания. В Приложение ще откриете списък с подробна информация за проблемите, които, както установихме, оказват влияние върху това, дали жената ще роди вагинално или с цезарово сечение. Освен това ще разберете как начинът, по който ражда жената, се отразява върху вероятността при нея да възникнат тези проблеми. Можете да научите повече за процеса и изследванията, въз основа на които са направени тези заключения, на www.childbirthconnection.org/cesareanbooklet/.

 

Какви са притесненията във връзка с цезарово сечение в сравнение с тези при вагинално раждане?

В малък брой случаи цезаровото сечение може да бъде животоспасяваща операция както за майката, така и за нероденото й дете. За повечето майки и бебета в края на бременността като цяло рисковете от едно оперативно раждане са повече от ползите. Но някои конкретни проблеми и вероятността от тяхното възникване могат да бъдат далеч по-важни за вас, отколкото други.

В сравнение с вагиналното раждане, при цезаровото сечение се увеличава рискът от редица физически неразположения при жената. Те включват по-рядко срещани, но потенциално животозастрашаващи проблеми, между които са кръвоизлив (силно кървене), съсиреци или чревна обструкция, до много по-обичайни проблеми като по-дълготрайна или по-силна болка и инфекция. Ако жената е претърпяла цезарово сечение, има по-голяма вероятност тя да бъде хоспитализирана за по-дълго време и е изложена на по-голям риск от повторна хоспитализация. В допълнение към увеличения риск от възникване на тези проблеми от физическо естество, жените, родили с цезарово сечение, евентуално рискуват цялостното им психическо състояние да се влоши и да преживеят емоционални проблеми. Жени, чиято бременност е завършила с цезарово сечение, е по-вероятно да оценят раждането си като не толкова хубаво в сравнение с тези, които са имали вагинално раждане.

Раждането с цезарово сечение може да окаже негативно влияние и върху първоначалните отношения с бебето. Например жена, родила с цезарово сечение, в началото има по-малко контакти с бебето си и има по-голяма вероятност първоначално да изпитва негативни чувства към него. Преходният период след операцията изправя майката пред трудности с кърменето. Бебе, родено с цезарово сечение, е по-малко вероятно да бъде кърмено и да получи ползите от кърменето.

Цезаровото сечение може също да доведе до други проблеми за бебето, тъй като то може да бъде порязано (обикновено съвсем малко) по време на операцията. Освен това такива бебета е по-вероятно да имат проблеми с дишането в момента след раждането, както и да получат астма през детството и по-късно.

Цезаровото сечение излага жената на по-голям риск от бъдещи репродуктивни проблеми в сравнение с вагиналното раждане. Раждането с операция носи по-голям риск от бъдещи ектопични бременности, които се развиват извън матката или на мястото на белега. Бъдещата оплодителна способност на такива жени е по-малка отколкото при жените с вагинално раждане поради намалената им способност за следващо забременяване и поради по-малкото им желание за това. При бъдещи бременности жените с цезарово сечение са изложени на по-голям риск от сериозни проблеми с плацентата (виж Приложение за детайлна информация относно плацента превия, плацента акрета и плацентарна абрупция (преждевременно отлепване на плацентата). Също така белегът на матката може да се отвори (руптура). Тези проблеми могат да доведат до сериозни усложнения и спешни от медицинска гледна точка ситуации. Вероятността от възникване на някои от тези състояния се увеличава с нарастване на броя на предишните цезарови сечения.

При бъдещи бременности тези проблеми оказват влияние и върху бебетата. Вероятността такива бебета да починат преди или малко след раждането е по-голяма. Освен това бебето може да се роди по-рано или да има по-ниско тегло. Бъдещите бебета изглежда са подложени и на по-голям риск от физически недъг или травма на мозъка или на гръбначния стълб.

Дори да не планирате да имате повече деца, трябва да вземете под внимание тези рискове. В бъдеще може да промените решението си да не забременявате или да решите да продължите непланирана бременност.

Планираното цезарово сечение има известни предимства пред непланираното (което се случва при започнала родова дейност). При планирано цезарово сечение, например, има по-малка вероятност от хирургически травми и инфекции. Емоционалното въздействие на планираното цезарово сечение изглежда подобно или съвсем малко по-лошо, отколкото това на естественото раждане. Положението с непланираните цезарови сечения е точно обратното – те нанасят по-голям емоционален удар. И все пак планираното цезарово сечение крие рисковете, характерни за голяма операция. И планираните, и непланираните цезарови сечения водят до наличието на белег на матката, който крие приблизително едни и същи рискове при бъдещи бременности.

Какви са тревогите, свързани с асистираното вагинално раждане, в сравнение със спонтанното вагинално раждане?

Асистираното раждане е вагинално раждане, подпомогнато чрез вакуум екстракция или форцепс. В наши дни около 60% от ражданията в САЩ са асистирани, основно с вакуум екстракция. В определени ситуации асистираните раждания носят важни ползи за майките и бебетата. Например така може да бъде ускорено раждането, когато е нужно бебето да се роди бързо, или може да се помогне на жената да избегне цезаровото сечение.

Асистираното вагинално раждане увеличава риска жената да бъде изправена пред редица проблеми, които няма да се получат при спонтанно вагинално раждане (без вакуум екстракция или форцепс). Рискът от увреждане, обаче, може да бъде значително намален, като се избегне епизиотомията, когато това е възможно.  При жените с асистирано раждане е по-вероятно да има разкъсване, което стига до аналните мускули, силно кървене, инфекция и болки в областта на вагината. Вероятността такава жена да бъде повторно хоспитализирана е по-голяма.

Вероятността от възникване на чревни проблеми от различно естество и известно изпускане на фекалии (анална инконтинация) в седмиците и месеците след раждането е по-голяма при жени с асистирано раждане, отколкото при тези, които имат неасистирано вагинално раждане. При такива жени има по-голям риск от известно изпускане на урина (уринарна инконтинация) през този период. По-вероятно е също те да имат хемороиди и сексуални проблеми (като например болка по време на полов акт).

Жени с асистирано раждане е по-вероятно да възприемат раждането като незадоволително преживяване и да преминат през повече емоционални проблеми в сравнение с жени със спонтанно раждане. Рискът такива жени да бъдат в по-лошо физическо и емоционално състояние през първите седмици след раждането също е по-голям.

Бебе, родено чрез асистирано вагинално раждане, е изложено на по-висок риск от наранявания на ръката, китката, лицето и мозъка.

Какви са тревогите относно вагиналното раждане в сравнение със секциото?

Открихме четири пункта, при които има по-лош изход за майките и бебетата при вагинално раждане в сравнение с цезарово сечение. Първо, макар че жените, които преминават през цезарово сечение, е по-вероятно да имат по-интензивна и дълготрайна болка като цяло, за жените с вагинално раждане е по-вероятно да усещат болки във вагиналната зона в седмиците и месеците след раждането.

При жените с вагинално раждане вероятността за изпускане на урина (уринарна инконтинация) или изпускане на газове и по-рядко фекалии (анална инконтинация) е по-голяма.

Накрая, в сравнение с бебетата, родени с цезарово сечение, при бебета, родени вагинално, има по-голяма вероятност от наранявания на нервите, които засягат ръката, китката или рамото.

Основният извод

Като цяло спонтанното вагинално раждане крие по-малко рискове от асистираното вагинално раждане и цезаровото сечение. При липсата на ясна и спешна нужда от цезарово сечение или от подпомагане на раждането чрез вакуум екстракция или форцепс, вагиналното раждане вероятно е най-безопасната и най-удовлетворяващата опция за вас.

Няма гаранции, че желанието ви за такова раждане ще бъде удовлетворено, но вие можете да предприемете много стъпки, за да увеличите шансовете си за това. Особено важна може да се окаже предварителната подготовка за раждането по време на бременността. Внимателният избор на лекар с консервативен стил на работа, място на раждане с нисък процент на медицинските интервенции и обучена и опитна жена, която е на разположение, за да ви осигури непрекъсната подкрепа по време на раждането, са сред най-важните неща, които можете да направите. Разделът със съвети в тази брошура ви дава детайли напътствия за тези и за други съвети.

Как инконтинацията е свързана с вагиналното раждане?

Може би сте чували, че вагиналното раждане увеличава риска жената да получи проблеми с тазовото дъно като изпускане на урина (уринарна инконтинация) или изпускане на газове или фекалии (анална инконтинация). Какво показват сегашните изследвания по този въпрос?

В продължение на година след раждането няколко жени на всеки 100 с вагинално раждане продължават да имат проблеми с уринарна или анална инконтинация, появила се след раждането. Изглежда, че симптомите при повечето от тези жени са умерени или проявяващи се рядко.

Все повече изследвания показват, че някои от практиките, които се използват при вагинално раждане във фазата на напъните (но които често могат да бъдат избегнати), увеличават вероятността от възникване на травми на тазовото дъно. Например комбинацията от форцепс и епизиотомия излага жените на висок риск от разкъсване в областта на аналните мускули и увеличава вероятността от поява на анална инконтинация.

Интервенциите, които носят риск за майките и бебетата, са:

 • Епизиотомия
 • Използване на вакуум екстракция или форцепс с цел подпомагане излизането на бебето
 • Раждане, при което жените са легнали по гръб
 • Дирижирани от лекар напъни, които често са по-силни, отколкото когато жената бъде оставена сама да напъва в съответствие с рефлексите си
 • Натискане на абдоминалната област на жената, за да се подпомогне излизането на бебето
 • Натиск срещу разтварянето на вагината при излизане на главата на бебето.

Много жени биват подложени на някои от тези манипулации по време на вагинално раждане.

Вредно ли е само по себе си вагиналното раждане?

Често се казва, че вагиналното раждане води до проблеми с тазовото дъно. В стотиците прегледани изследвания обаче не е направен опит да се избегне или да се ограничи използването на практиките, които могат да доведат до нараняване на тазовото дъно с цел да се определи дали само по себе си вагиналното раждане играе някаква роля. Грешно е да заключим в момента, че причината за проблемите с тазовото дъно е раждането през вагината.

Нужни ли са изброените горе практики?

Процентът на използване на тези практики варира в известна степен. Лекарите с консервативен стил на работа ги използват само когато ползата от тях е несъмнена и могат да избегнат някои от тях по принцип. В нито едно изследване не са установени предимствата на рутинното и често използването на такива практики като епизиотомия и асистирано раждане.

Вагиналното раждане ли е виновник за високите нива на инконтинация при жените в по-късна възраст?

Изследванията, които разглеждат въпроса в по-дългосрочна перспектива, установяват, че новите проблеми с уринарната и анална инконтинация, появили се след раждането, намаляват с течение на времето. Обикновено тези проблеми напълно изчезват до периода на менопаузата. При по-възрастните жени се наблюдава по-висок процент на инконтинация, но това, изглежда, се дължи на други фактори. Например, от значение са наднорменото тегло и тютюнопушенето.

Предовратява ли цезаровото сечение инконтинацията?

Рутинното цезарово сечение би предотвратило непрекъснатата проява на симптомите на инконтинация при малък брой раждащи жени. То би изложило повечето жени на многобройни рискове без полза. Цезаровото сечение няма да предпази жените от това, да страдат от инконтинация след години. Тъй като никое изследване не е установило, че само по себе си вагиналното раждане е причина за инконтинацията, има по-разумни начини тези проблеми да бъдат предотвратени: 1) като се избягва, когато е възможно, използването на интервенции при раждането, които могат да доведат до травми на тазовото дъно и 2) като се фокусираме върху поддържането на здравословно тегло, избягване на тютюнопушенето и други рискови фактори. Освен това за жените с неприятна инконтинация се предлагат лечения, които варират от специални упражнения (с които първо може да се опита) до лекарства и хирургична интервенция (като крайна мярка).

 

 

 

Кои ситуации могат да доведат до раждане с цезарово сечение?

Причините за цезарово сечение могат да бъдат разделени в три общи групи. Всяка група е разгледана по-долу:

1. Спешни ситуации, свързани със здравето на родилката и бебето

При малък процент от бременностите възникват ситуации, които представляват сериозна заплаха за здравето на майката или бебето, например ако майката има силно кървене (кръвоизлив) или притокът на кислород към бебето е блокиран. В такива случаи е нужно да се направи цезарово сечение. Такива спешни ситуации могат да възникнат преди или по време на родовия процес. В тази брошура няма да бъдат коментирани малкия процент ситуации, в които почти всеки би се съгласил, че е нужно раждането да стане чрез цезарово сечение.

2. Неспешни ситуации

По-често вашият лекар може да препоръча цезарово сечение в малко на брой неспешни ситуации, в които е загрижен за вашето здраве или за здравето на вашето бебе. Тези ситуации могат да възникнат преди или по време на родовия процес. Те увеличават вероятността раждането във вашия случай да стане с цезарово сечение. В такива случаи на някои жени ще бъде направено цезарово сечение, а на други няма да бъде.

Научете повече за вашата конкретна ситуация

В тази брошура са дискутирани накратко по-често срещаните причини, поради които вашият доктор или акушерка може да препоръча цезарово сечение. По-рядко срещаните причини не са коментирани. Независимо по каква причина вашият лекар препоръчва неспешно цезарово сечение, от особено значение е вие да потърсите допълнително информация освен предоставената в тази брошура. Вашият лекар е важен източник на информация.

Това, което трябва да обсъдите с вашия лекар, когато ви бъде предложено да родите с цезарово сечение:

 • Защо се препоръчва цезаровото сечение
 • Има ли неща, които трябва да се вземат предвид във вашата конкретна ситуация
 • Какви ползи се очаква да донесе цезаровото сечение (включително тези, изброени в Приложението)
 • Дали очакваните ползи от цезаровото сечение са повече от рисковете (включително всички рискове, изброени в Приложението)
 • Какви са другите опции: техните предимства и недостатъци, достъпни ли са за вас тези опции

Времето е на ваша страна, ако ви предложат планирано цезарово сечение в неизискваща незабавна намеса ситуация преди началото на родовата дейност. Имате възможност да направите собствено проучване, за да научите повече по този сложен въпрос. Това ще ви помогне да се подготвите за дискусия по интересуващите ви въпроси с вашия лекар и партньор, за да вземете решение.

Тъй като решението дали да родите по вагинален път или с цезарово сечение може да окаже влияние върху вас и вашето бебе по много начини, от особена важност е да сте наясно с всички възможни рискове за вас и вашето бебе. Твърде често в дискусията за значимостта на цезаровото сечение по неспешни причини се засягат само малка част от възможните рискове. Така се създава погрешна представа за ситуацията. Като човек, който получава медицински грижи, и като майка на бебето вие сте в най-добрата позиция да решите кои рискове са от значение за вас. Имате правото да получите пълна и точна информация, преди да вземете решение.

 

Най-често срещаните неспешни ситуации, които водят до цезарово сечение са:

Предишно цезарово сечение

Има доста противоречиви мнения и разногласия по въпроса за това, как трябва да раждат жените, които вече имат раждане с цезарово сечение в миналото. Лекарите се различават в препоръките си за планиране на VBAC (от английски  вибак – вагинално раждане след цезарово сечение) или повторно цезарово сечение. Основното притеснение е свързано с факта, че матката на жената има белег, който при бъдеща бременност или родова дейност може да се разтвори (руптура).

От една страна, повторното цезарово сечение намалява вероятността от разделяне и свързаните с него проблеми по време на раждането.

Един скорошен правителствен доклад представя оценка, според която за всеки 10000 жени, които планират VBAC, 1.5 бебета ще умрат поради този проблем. От друга страна, раждането чрез операция носи своите рискове. С увеличаване на броя на цезаровите сечения някои от сериозните рискове за бъдеща бременност рязко се увеличават.

Ако вече сте имали цезарово сечение, ви препоръчваме да научите всичко, което можете, за тези и за други въпроси, свързани с това решение, и да ги обсъдите подробно с вашия лекар, преди да вземете решение. Уверете се, че вашият лекар и всички други, които евентуално ще присъстват на вашето раждане, са съгласни с вашето решение.

За съжаление е трудно да се намери болница или лекар, които ще оставят решението в ръцете на жената. Болници, в които няма денонощно дежурен анестезиолог, могат въобще за откажат VBAC, като изискат жени, раждали вече с цезарово сечене, отново да родят по този начин, ако тези жени желаят да използват тяхната база. Ако искате да опитате VBAC, вероятно ще се наложи да потърсите лекар или болница, които да ви предложат тази опция. В някои общности такива може да няма.

Продължителна родова дейност или ненапредваща родова дейност

Продължителността на родовия процес е различна при различните жени. Родовата дейност във вашия случай може да бъде по-кратка, по-дълготрайна или с междинна продължителност. Ако контракциите ви не са силни, ако шийката на матката не се отваря или вашето бебе не се предвижва надолу по родилния канал, може да ви се каже, че имате продължителна родова дейност. Различните лекари действат по различен начин при бавно напредваща родова дейност и са в различна степен търпеливи към продължителността на родовия процес. Например някои се опитват да отпуснат матката и да стимулира контракции с лекарства, преди да прибегнат към цезарово сечение. Те могат да опитат да осигурят на майката достатъчно течности или да я окуражават да сменя позите или да се разхожда, вместо да лежи по гръб. Други пристъпват по-бързо  към цезарово сечение. Докато вие и вашето бебе сте добре, няма медицинска причина да се съгласите на цезарово сечение.

Ако стигнете до активна родова дейност, когато има вероятност контракциите да са силни или шийката на матката да има разкритие 5 или повече сантиметра (пълно разкритие се достига при около 10 сантиметра), има добри шансове силите на тялото ви да се справят сами. Осигуряването на постоянна поддържаща грижа от жена, която е обучена да помага на жени по време на раждането (дула) или жена приятелка или член на семейството, която има опит с раждането, може да ви помогне в дългия и изпълнен с предизвикателства път на родовия процес. Такъв човек може също да ви помогне да отговорите на нуждите на партньора си, както и да му помогне да ви окаже подкрепа. Добра идея е да поговорите с вашия лекар доста преди започване на раждането и да обсъдите как той/тя процедира в случай на продължителна родова дейност. Тогава можете да помислите какво бихте могли да направите вие, ако попаднете в такава ситуация.

Седалищно предлежание на бебето

Почти всички бебета са в позиция на главично предлежание до края на бременността. Когато са в позиция с таза надолу или с краката (седалищно), родовата дейност крие увеличени до известна степен рискове за майката и бебето. Тъй като цезаровото сечение носи своите рискове, може да пожелаете да намерите лекар, който да умее да обръща ръчно бебетата до позиция на главично предлежание в последните няколко седмици на бременността. Понякога не е възможно бебето да бъде обърнато с тази техника, а понякога обърнатото бебе отново се завърта до седалищно предлежание. Повечето жени, опитали тази техника, обаче, започват раждането с бебето в позиция с главата надолу и вероятността при тях да се стигне до цезарово сечение намалява наполовина.

Ако раждането започне, когато бебето е разположено седалищно, повечето лекари ще препоръчат цезарово сечение. Но според едно международно изследване, което сравнява планираните цезарови сечения и планираните вагинални раждания при жени със седалищни бебета, цезаровото сечение няма предимства пред вагиналното раждане две години след раждането. Между групите няма разлики във вероятността бебетата да починат или да имат сериозни проблеми в развитието, както и във вероятността майките да имат различни проблеми. Изследването не измерва многобройните ефекти върху майките и бебетата при бъдещи бременности, завършващи с вагинално раждане. Ако се окажете със седалищно разположено бебе в края на бременността, важно е да обсъдите този въпрос с вашия лекар и да научите всичко, което можете, за тези и други специфични проблеми, свързани с вашето решение.

Уверете се, че вие и вашият лекар сте предварително единодушни относно вашия план за раждане. Ако решите да планирате вагинално раждане на седалищно бебе, важно е лекарят и всички други, които ще присъстват на раждането, да имат уменията и опита, необходими за този тип раждане.

Промяна в сърдечния ритъм на плода

Промените в сърдечния ритъм на плода могат да бъдат сигнал за проблем с бебето. В някои ситуации нежеланите промени се коригират лесно. Например лекарят може да помоли майката, която лежи по гръб, да смени позицията, да й даде кислород или течности или да намали дозата на синтетичния окситоцин (хормон за усилване на контракциите). Тези мерки могат също да се използват като предпазни  с цел предотвратяване на такива проблеми.

Когато сърдечният ритъм на плода е много висок, много нисък или неравномерен, лекарят може да се притесни дали бебето получава достатъчно кислород. Ако сърдечната дейност на плода не може да бъде коригирана и ако бебето няма да се роди скоро, може да се препоръча цезарово сечение. Електронните монитори за наблюдение на плода могат понякога да покажат, че има проблем за бебето, а това да не е така. По-нататъшни изследвания биха могли да помогнат да се установи дали бебето има нужда от помощ.

Раждане на повече от едно бебе

Раждането на повече от едно бебе изправя майката пред уникални предизвикателства. В изследванията  обаче липсват факти, които подкрепят рутинното раждане на близнаци с цезарово сечение. Повечето лекари биха препоръчали цезарово сечение в случай на три или повече бебета. Както винаги, важно е да научите колкото се може повече за очакваните ползи и рискове в сравнение с вагиналното  раждане и да обсъдите вашата конкретна ситуация с лекаря си, преди да вземете решение. Ако сте бременна с близнаци и искате да ги родите вагинално, може да се наложи да потърсите лекар, който подкрепя този вариант.

3. Немедицински ситуации (цезарово сечение по избор)

Вашият лекар може да предложи или вие да мислите за цезарово сечение поради причини, които нямат нищо общо с вашето здраве или със здравето на бебето в сегашната бременност. По-често срещаните немедицински причини за цезарово сечение по избор са описани по-долу.

Притеснения за проблеми с тазовото дъно

Чували сме, че цезаровото сечение по избор може да предоврати по-нататъшни проблеми като изпускане на урина, фекалии или газове (инконтинация). Това твърдение не намира подкрепа в изследванията. Накратко казано, макар че начинът, по който раждате, оказва известно влияние, изследванията показват, че всички фактори, свързани с раждането,  губят своето значение до 50-годишна възраст. Инконтинацията в по-напреднала възраст изглежда свързана с други фактори на здравето и начина на живот като наднормено тегло и пушене.

Практиките при раждане наистина имат влияние през седмиците и месеците след раждането, както и до 50-годишна възраст. Сегашните изследвания показват, че би било мъдро да се избягват, когато е възможно, практиките, които могат да наранят тазовото дъно (като например рутинната епизиотомия), а не да се подкрепя избягването на самото вагинално раждане. (Епизиотомията е хирургически разрез, който се прави точно преди раждането, за да се разшири отворът на вагината).

Дълбок страх от раждането

Малък процент от жените  (както първескини, така и вече раждали) имат изключителен страх от раждането. Безспорно почти всяка бременна жена в един или друг момент ще преживее някакъв страх или опасения. Но тук говорим за нещо съвсем различно. Серия от консултации или психотерапевтични сеанси по време на бременността може да помогне на жената, която има такъв сериозен страх от вагиналното раждане, да преодолее страховете си и да роди вагинално.

Непрекъснатата подкрепа в процеса на раждане от обучен придружител (дула) може да бъде изключително ценна за жена в такава ситуация. Ако имате нужда да потърсите консултация, направете така, че да я получите от обучен специалист, който умее да дава съвети и разбира от въпросите на майчинството. Въпреки консултациите, ако имате дълбок страх от раждането, може да решите да родите с цезарово сечение. Обсъдете това с вашия лекар в колкото се може по-ранен етап от вашата бременност и работете заедно, за да си осигурите безопасно и удовлетворяващо раждане.

Удобство

Тъй като отношението към цезаровото сечение става по-небрежно поради факта и тъй като цезаровото сечение се извършва като все по-рутинна процедура, вашия лекар или вие може да се интересувате от планирането на цезаровото сечение заради удобството. Или може да си мислите, че цезаровото сечение е безболезнен начин да родите. Преди да тръгнете по този път, важно е да проучите дали този избор наистина ще ви предложи това, което вярвате, че предлага (като по-голямо удобство или по-малко болка). Освен това за вас е важно да направите информиран избор с пълно разбиране на релевантните алтернативи.

 

Защо броят на цезаровите сечения е по-висок от всякога и продължава да нараства?

Много фактори играят роля за увеличаването на броя на цезаровите сечения. Сред тях са:

Недостатъчното полагане на грижи,  които насърчават естественото напредване на родовата дейност и раждането, например:

 • Постоянна подкрепа по време на родовата дейност  (от обучен или опитен придружител)
 • Окуражаване на жените да са в изправено положение и да се движат по време на родовия процес (а не да лежат по гръб – позиция, която може да възпрепятства родовата дейност)
 • Да се осигури спокойствие и да се позволи на жените, които раждат, да се хранят и да поемат течности

 

Странични ефекти от широко използваните медицински интервенции, например:

 • Когато лекарите се опитват да предизвикват започване на родовата дейност (индукция), вероятността раждането да завърши с цезарово сечение често се увеличава
 • Когато лекарите провеждат непрекъснато електронно наблюдение на плода, вероятността от цезарово сечение се увеличава

 

Нивото на комфорт на някои лекари, които пристъпват към цезарово сечение, преди да опитат по-инвазивни мерки, с помощта на които може да се избегне цезаровото сечение, например:

 • Неуспех в опита за ръчно обръщане на бебе в седалищно предлежание с  главата надолу в края на бременността
 • Извършване на цезарово сечение под натиска на времето в натоварени болници, когато всичко е наред с майката и бебето

 

Натиск върху лекарите днес да практикуват дефанзивна медицина, например:

 • При начина, по който функционира нашата правова система и системата на здравно осигуряване, лекарите може да чувстват, че като извършването на цезарово сечение намаляват риска от това да бъдат съдени и да загубят съдебен процес

 

Неуспехът да се предложи на жените с предишно цезарово сечение избор между VBAC (вагинално раждане след цезарово сечение) и повторно цезарово сечение:

 • Все повече болници и лекари приемат политика на действие без VBAC и жената, която желае VBAC, може да няма възможност за такова раждане поради тези ограничения

 

Загуба на умения или нежелание да предложат вагинално раждане на жени в някои ситуации, например:

 • За жена с бебе със седалищно предлежание може да бъде трудно да намери лекар, който има опит и желание да асистира на седалищно вагинално раждане
 • За жена, която има близнаци, може да бъде трудно да намери лекар, който има опит и желание да асистира вагинално раждане на близнаци

 

Засилващата се тенденция цезаровото сечение и особено планираното цезарово сечение да се възприема като безопасно:

 • Макар че днес цезаровите сечение са по-безопасни от преди, хирургическата интервенция все още носи множество различни краткосрочни или дългосрочни рискове за майките и бебетата
 • Макар че планираните цезарови сечение имат някои предимства в сравнение с непланираните цезарови сечения, тази хирургическа интервенция също крие различни сериозни рискове в сравнение с вагинално раждане.

 

Тези фактори могат да увеличат вероятността за цезарово сечение. Но в следващия раздел ще намерите много съвети, с помощта на които можете да намалите вероятността въпросните фактори да се окажат решаващи във вашия случай.

 

 

 

 

Съвети за това, как да избегна ненужно цезарово сечение, асистирано вагинално раждане и травми на тазовото дъно

Изследванията, използвани при изготвянето на съветите в този раздел, са изброени в PDF файл, който е наличен на интернет адрес www.childbirthconnection.org/cesareanbooklet/

Ако направите информиран избор да родите с цезарово сечение, вероятно ще намерите лекар, който ще работи с вас за постигане на тази цел. Ако направите информиран избор да се опитате да избегнете цезаровото сечение, както и асистирано раждане и травма на тазовото дъно, може да се окаже по-трудно да постигнете целта си. Повечето от съветите, които следват, са подплатени с много сериозни изследвания. Можете да ги използвате, за да увеличите вероятността за безопасно и удовлетворяващо спонтанно вагинално раждане.

1. Основни положения: най-добрите общи съвети

По време на бременността:

 • Намерете лекар или акушерка, които в практиката си използват минимално интервенции

Някои лекари имат по-нисък процент на използване на интервенции от други. Макар че има много изключения, семейните лекари използват по-малко интервенции от гинеколозите, а като цяло с най-малко интервенции си служат акушерките. Начинът на работа може също да варира доста в рамките на всяка от тези групи. Често се наблюдават поразителни вариации дори когато жените, които получават медицински грижи, са нискорискови.

 • Обсъдете вашите цели и предпочитания с лекаря си

Разберете как той/тя ще работи с вас за постигане на тази цели и удовлетворяване на тази предпочитания. Ако отговорите не ви задоволяват и имате други възможности, търсете някой, който ще откликне по-добре на вашите желания.

 • Изберете място на раждане с нисък процент на прилаганите интервенции

В някои болници процентът на интервенциите е по-нисък, отколкото в други, така че напишете си домашното. По принцип процентът на интервенциите е по-малък в извънболничните родилни центрове и при домашните раждания.

 • Направете си собствен план за раждането

Напишете какво е важно за вас, какви са вашите предпочитания и цели и това ще ви помогне да изясните собствените си мисли и чувства. Още повече така ще се подготвите по-добре за дискусията по тези въпроси с вашия партньор и с вашите лекари.

 • Уговорете човек с опит, който да ви окаже постоянна подкрепа в случай на продължително раждане

Уредете някой освен партньора си, който да ви окаже постоянна подкрепа по време на раждането. Можете да си осигурите обучен придружител за подкрепа по време на раждането (дула) или да поканите жена приятелка или член на семейството, за да бъде с вас. Ако решите да поканите приятелка или роднина, опитайте се да изберете някой, който има опит и ще се чувства комфортно по време на раждането. Грижата от майки за майки значително намалява риска от цезарово сечение и асистирано вагинално раждане. Ако имате  такъв човек до вас, това може да помогне и на вашия партньор, като сподели с него грижите в процеса на раждане и  удовлетвори и неговата нужда от подкрепа.

 • Запознайте се с опциите за облекчаване на болката

Избягването на епидуралната анестезия може да увеличи вероятността от спонтанно вагинално раждане. Ако желаете това, ще бъде по-добре доста преди раждането да помислите върху вашите опции и да се уговорите за други начини за справяне с родилните болки. Много жени установяват, че ваната, душът, големите надуваеми родилни топки и други мерки помагат доста за по-голям комфорт по време на раждането. Дулите също могат да предложат много мерки, които ще ви създадат комфорт.

По време на раждането

 • Обсъдете с вашия лекар да отидете в болницата колкото се може по-късно

Ако ще раждате в болница, изчакайте, докато започне активната родова дейност. Ако пристигнете твърде рано, проверете дали можете да си отидете вкъщи и да се върнете по-късно.

 • Осигурете си добра подкрепа по време на родовата дейност

Подкрепа от дула (обучен специалист за подкрепа по време на раждането) или приятелка или член на семейството намалява риска от цезарово сечение и асистирано вагинално раждане.

 • Ако е възможно, избягвайте непрекъснатото електронно наблюдение на плода

Постоянното електронно наблюдение на плода увеличава риска  от цезарово сечение и от асистирано вагинално раждане. При наличието на някои видове интервенции като епидурална упойка може да е необходимо постоянно електронно наблюдение на плода. Говорете с лекаря си и проверете политиката на болницата, за да разберете дали ще слушат сърдечната дейност на вашето бебе с ръчно устройство или от време на време  използват електронно наблюдение на плода  вместо да ви подложат постоянно на такова.

 • Избягвайте епидуралната анестезия

Епидуралната анестезия намалява шансовете ви за спонтанно вагинално раждане и увеличава вероятността да ви бъде направена епизиотомия. Епидуралната упопойка също увеличава риска от дълбоки разкъсвания, които могат да станат причина за травми на тазовото дъно. Направете така, че да се запознаете с голямото разнообразие от мерки за комфорт и други стратегии, включително постоянната подкрепа по време на продължително раждане, които могат да ви помогнат да се справите ефективно с родилните болки.

2. Ненужни цезарови сечения: съвети за намаляване на риска

По време на бременността:

 • Ако ви предложат да ви бъде направено цезарово сечение и вие не сте в спешна ситуация:

Попитайте лекаря си 1) защо това се препоръчва, 2) ползите и рисковете от хирургическата интервенция, 3) други възможни решения на проблема, включително просто да изчакате по-дълго време и 4) ползите и рисковете от това. Ако раждането не е започнало, когато ви предлагат цезарово сечение, вероятно ще имате време да направите ваше собствено проучване и да обсъдите отново нещата с вашия партньор и с лекаря си, преди да вземете решение.

 • Ако имате вече едно раждане с цезарово сечение:

Информирайте се за предимствата и рисковете от VBAC (вагинално раждане след цезарово сечение) в сравнение с повторното цезарово сечение. Разговаряйте с лекаря и направете собствено проучване, за да научите повече за многото въпроси, свързани с темата. Информацията в тази брошура, отнасяща се до сравняването на рисковете от цезаровото сечение и вагиналното раждане, има отношение към това решение. Въпреки че изследванията са в полза на VBAC като разумен избор, може да бъде необходимо да потърсите лекар или болница, които подкрепят тази опция.

 • Ако бебето ви е разположено седалищно

Първо, попитайте вашия лекар за обръщане на бебето главично (външно), когато терминът ви наближи (около 37 седмица от бременността). Много бебета могат да бъдат безопасно обърнати и да се родят с главата напред през вагината. Може да бъде необходимо да потърсите лекар, който има уменията и опита с техниката за ръчно обръщане на бебето. Ако бебето ви не се обърне в главична позиция, запознайте се с рисковете и ползите от планираното вагинално раждане или от това, да изберете цезарово сечение. Обсъдете вашата ситуация с лекаря си, преди да вземете своето решение. Ако искате да планирате вагинално раждане на седалищно разположено бебе, ще трябва да намерите лекар, който има необходимите умения и опит и който ще ви подкрепи във вашия избор. Има вероятност това да се окаже трудно.

Ако желаете да планирате раждане с цезарово сечение поради силен страх от раждането:

Помислете за психотерапевтични сеанси с някой, който е информиран за раждането и има добри консултантски умения. Около половината от жените, които изпитват дълбок страх и се подлагат на терапия, успяват да намалят страховете си и да планират вагинално раждане. Ако изпитвате силно безпокойство и страх за вашето раждане, непрекъснатото присъствие на обучен човек за подкрепа по време на раждането (дула) може да се окаже от решаващо значение за вас.

По време на родовата дейност

 • Опитайте се да избегнете рутинните медицински интервенции доколкото това е възможно

Освен споменатите вече опасения, свързани с епидуралната упойка и непрекъснатото електронно наблюдение, можете да намалите вероятността да раждате с цезарово сечение, като избегнете, ако е възможно, индукцията на родовата дейност (използване на медикаменти или техники в опит да се стартира родова дейност). Направете също така, че лекарят да не спука мехура с водите (изкуствена руптура на мембраните) преди родовата дейност или в началото. Освен това е добре да избягвате да си поставяте времеви граници за раждането. Няма нужда да се прибягва до цезарово сечение, ако вие и вашето бебе сте добре. Поговорете с лекаря си за тези практики и за това, как да ги избегнете.

 • Ако ви бъде предложено цезарово сечение и не се намирате в спешна ситуация:

Попитайте лекаря си 1) защо това се препоръчва, 2) очакваните ползи и рискове, 3) други възможни безопасни решение на проблема, включително просто да се изчака по-дълго и 4) ползите и рисковете от това. Тази брошура предоставя релевантна информация за сравнение  на рисковете от цезаровото сечение и вагиналното раждане, която може да ви бъде от полза при сегашна и бъдеща бременност.

III. НЕНУЖНО АСИСТИРАНО ВАГИНАЛНО РАЖДАНЕ: СЪВЕТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

По време на родовата дейност

 • Напъвайте в изправена позиция или легнали на една страна

Опитайте се да напъвате в изправено положение или като лежите на една страна. Избягвайте да лежите по гръб. Някои болнични легла могат да се нагласят така, че да можете да заемете тези позиции. Дулата може да ви помогне да заемете тези позиции. Можете да получите помощ от персонала на клиниката или от вашия партньор.

 • Не си поставяйте ограничения във времето

Помолете вашия лекар да бъде гъвкав, когато поставя ограничения във времето на продължителността на фазата на напъване, при положение че вие и бебето сте добре и че раждането напредва. Това е от особена важност, ако ви е поставена епидурална упойка.

 • Оставете тялото си да ви води във фазата на напъните доколкото е възможно

Ако шийката ви е напълно изгледана и няма медицински причини за бързане, изчакайте с напъването, докато почувствате нужда да напъвате или до момента, в който главата на бебето ще се роди всеки момент. Изчакването до 2 или повече часа в тези ситуации увеличава вероятността да имате спонтанно вагинално раждане и ви помага да избегнете трудно раждане, ако сте първескиня с епидурална упойка, както и в други случаи.

IV. НЕНУЖНИ ТРАВМИ НА ТАЗОВОТО ДЪНО: СЪВЕТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ НА И СЛЕД РАЖДАНЕТО, КАКТО И ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ВИ ЖИВОТ

По време на бременността

 • Говорете с вашия лекар за рутинното използване на интервенции, които могат да увеличат риска от травми на тазовото дъно

Говорете с вашия лекар, за да си изяснете отношението му към следните интервенции, които могат да бъдат използвани във фазата на напъване: епизиотомия, лежане по гръб (като противоположност на изправено положение или легнала на една страна), дирижирано от лекаря (като противоположност на дирижираното от майката) напъване, прилагане на натиск върху корема (фундален натиск), за да се помогне на бебето да излезе, прилагане на натиск върху тъканта при отварянето на вагината, когато главата се прорязва и вакуум екстракция или използване на форцепс. Тези интервенции могат да наранят вашето тазово дъно. Кажете на лекаря си, че желаете да ги избегнете, освен ако има ясна силна необходимост от използването им по медицински причини. Ако лекарят не желае да ви съдейства за постигане на тази цел, помислете да потърсите друг лекар, който ще работи с вас в тази насока,

 • Редовно правете упражнения за мускулите на тазовото дъно

Правете редовно Кегелови упражнения. Някои (но не всички) изследвания показват, че практикуването на тези упражнения по време на бременността може да има отношение към предотвратяването на уринарната инконтинация.

По време на родовата дейност

 • Избягвайте рутинното използване на интервенции, докато напъвате:

Когато е възможно, избягвайте рутинното използване на следните интервенции във фазата на напъване: епизиотомия, лежане по гръб (изберете изправена позиция или легнала на една страна), дирижирано от лекаря (като противоположност на дирижираното от майката) напъване, прилагане на натиск върху корема (фундален натиск) с цел да се помогне на бебето да излезе, прилагане на натиск върху тъканта на отвора на вагината, когато главата се врязва или на вакуум екстракция или форцепс. Тези интервенции могат да увеличат риска от възникване на травма на тазовото дъно. Уведомете вашия лекар, че не желаете тези интервенции по време на раждането, освен ако няма ясна силна необходимост за използването им по медицински причини.

След раждането

 • Продължете с упражненията за мускулите на тазовото дъно

Кегеловите упражнения могат да помогнат да преодолеете изпускането на урина (уринарна инконтинация). (Ролята на тези упражнения при преодоляването на проблема с изпускане на газове или изпражнения (анална инконтинация) и при предотвратяването на тези проблеми е неясна).

Съвети, които да следвате през целия си живот

 • Поддържайте здравословно тегло

Значителното отслабване може да намали симптомите, както и да намали вероятността да развиете диабет – състояние, което също може да се асоциира с уринарна инконтинация.

 • Избягвайте пушенето

     Ако не можете да спрете напълно да пушите, ограничете броя на цигарите на ден, за да намалите вероятността за уринарна инконтинация.

 • Продължавайте да правите упражнения за мускулите на тазовото дъно

С помощта на Кегеловите упражнения можете както да предотвратите, така и да лекувате изпускането на урина.

 • Намалете до минимум инфекциите и дразненето на уринарния тракт

Те се свързват с уринарната инконтинация. Лечение може да подобри симптомите.

 • Избегнете хистеректомията, ако е възможно:

Хистеректомията увеличава вероятността от възникването на уринарна инконтинация.

 

Как да намерите лекар и място за раждане с нисък процент на интервенциите

Да изберете лекар и място за раждане с нисък процeнт интервенции може да бъде единственият факт от значение за вас, за да избегнете рисковете на ненужните интервенции. Ценностите и стиловете на работа (включително процента на цезаровите сечения, асистирано вагинално раждане, епизиотомия и други интервенции) варират много при различните лекари и места за раждане. Ако можете да избирате лекар и място за раждане във вашата общност и план на здравно осигуряване, можете да проучите тези въпроси, когато избирате конкретен лекар или място за раждане. Ако вашата осигуровка не може да ви осигури раждане при някой с предпочитания от вас стил на практики и можете да си позволите да платите на някой, който по-добре отговаря на вашите изисквания, цената може доста да си струва. (Може да е необходимо да разпитате не само за конкретен лекар или акушерка, но също и за цялостната практика, тъй като някой  друг може да е дежурен, когато раждате).

Въпроси, които да зададете, когато избирате лекар:

 • Какво мислите за епидуралната упойка?

Епидуралната упойка осигурява ефективно облекчение на болката, но има някои недостатъци,  между които е и това, че увеличава вероятността да завършите с цезарово сечение или асистирано вагинално раждане и увеличава вероятността да получите сериозни разкъсвания. Ако вашият лекар е почитател на епидуралната упойка и не ви изясни негативите за вас и вашето бебе, това може да означава, че той предпочита да прилага повече интервенции в работата си. Това постава също въпроси към възможността той да ви осигури право на информиран избор.

 

 • Какво мислите за индуцираното раждане? (изкуствено започване на родова дейност)

Индукцията на раждането се прилага при все повече жени. Страничен ефект от това е увеличеният риск да се стигне до ненужно цезарово сечение. Това се дължи по-често на самата процедура, отколкото на причината, довела до индукция. Медицинските изследвания не подкрепят като основателни някои от най-често срещаните причини, поради които се прилага индукция, като например притеснението за това, че бебето ще стане прекалено голямо. Ентусиазмът за прилагане на индукция може да бъде знак за стил на работа с много интервенции.

 • Колко често правите епизиотомия?

В национален мащаб (бел. преводача – става дума за САЩ) около 25% от жените с вагинално раждане имат епизиотомия, но при някои лекари процентът е много нисък. Изследванията не подкрепят свободното или рутинно прилагане на епизиотомия. Сред притесненията при прилагане на този разрез с цел увеличаване на отвора на вагината е увеличената вероятност за сериозно разкъсване назад в аналните мускули с натиска по време на раждането. Това на свой ред увеличава рискът жената да страда от изпускане на газове или фекалии (анална инкотинация). Би било добре да намерите лекар, който има предвид вредата, която тази интервенция може да причини и който я прилага с внимание.

 • Какви за възможности пред мен, ако родовата дейност се забави или спре?

Потърсете лекар, който приема спокойно бавния прогрес на родовата дейност и който опитва алтернативни мерки, преди да прибегне до цезарово сечение. Нерисковите стратегии включват добра подкрепа по време на раждането, почивка, приемане на течности, движение и смяна на позициите (изправената позиция, вървенето или лежането на една страна могат да бъдат по-ефективни, отколкото лежането по гръб), както и осигуряване на спокойна и тиха среда. Подаването на синтетичен окситоцин (хормон, който стимулира контракциите) може да помогне, но има недостатъци. Те са свързани с интравенозното вливане и наблюдението с електронен фетален монитор и контракции, които могат да са много интензивни. Нарочното спукване на мехура (изкуствено разкъсване на мембраните) е друга опция, която може да се опита в тази ситуация.

 

Как да намерите лекар и място за раждане с нисък процент интервенции (продължение)

Въпроси, които трябва да зададете, когато избирате мястото за раждане:

 • Може ли по време на родовата дейност бебето ми да бъде наблюдавано с ръчно устройство и само от време на време да се извършва наблюдение с електронен монитор, а не непрекъснато?

Неперекъснатото наблюдение на плода с електронно устройство увеличава вероятността от цезарово сечение и от асистирано вагинално раждане. Многократно е установявано, че използването на ръчни устройства е по-безопасен и по-ефективен метод за наблюдение на бебето. Друга опция е периодичното наблюдаване на бебето с електронен монитор.

 • Какви са процентите на цезарово сечение, асистирано вагинално раждане и епизиотомия?

Можете да намалите рисковете от ненужни процедури, като родите на място, където процентът на цезаровите сечения е доста под този, установен като среден в национален мащаб (около 33%). Същото се отнася и за епизиотомията (около 25% при вагинални раждания). В национален мащаб процентът на асистираните раждания е доста нисък (около 6%). (бел. преводача – тези цифри се отнасят за САЩ).

 • Какъв е процентът на приложение на епидурална упойка?

Ако повечето или почти всички жени раждат с епидурална упойка в дадена болница, това може да означава, че жените, които искат да избегнат епидуралната упойка, ще намерят минимална подкрепа за техния избор и малко алтернативи, които ще им помогнат да се справят с родилните болки.

 

Силата на подкрепата, осигурена по време на раждане от обучен професионалист или жена с опит

В миналото жените са се подкрепяли една друга по време на раждане. Макар че през последния век подкрепящата грижа по време на родовата дейност е за кратко занемарена в много части на света, подкрепата от поканена приятелка, член на семейството или дула (обучен придружител за подкрепа по време на раждането) отново добива популярност. В модерните заведения за майчина грижа такава подкрепя включва също: осигуряване на физическа и емоционална подкрепа, помагане на партньора на жената да стане съпричастен към раждането (доколкото двойката желае това), както и оказване на помощ на майката, за да може тя да информира сестрите и другите медицински лица за своите нужди и желания.

Комбинираните резултати от много висококачествени изследвания показват, че тази грижа носи наистина забележителни ползи. В сравнение с жените, които не са получили такава грижа,  при тези, които са били непрекъснато подкрепяни от жена, дошла специално за целта в болницата, е:

 • 26% по-малко вероятно да родят с цезарово сечение
 • 41% по-малко вероятно да родят с вакуум екстракция или форцепс
 • 28% по-малко вероятно да използват болкоуспокояващи и
 • 33% по-малко вероятно да изживеят разочарование или негативни чувства от раждането.

Непрекъснатата подкрепа по време на раждане е важно средство, с което можете да увеличите шансовете си за безопасно и удовлетворяващо раждане.

 

Заключение

Безопасното и удовлетворяващо раждане осигурява отлична основа за поемане на новите отговорности на родителството. Вълнуващо е да имате бебе, но това поставя пред вас и много предизвикателства. В днешно време имаме повече информация от когато и да било преди за това как да бъде раждането безопасно и здравословно.

Пресяването на информацията, разясняването на сложни въпроси, изясняването на вашите ценности и предпочитания, както и уговарянето на всичко това с лекарите може да изисква много време и енергия. Но си заслужава усилията.

Пожелаваме ви успех по пътя с тази възможност и отговорност. Надяваме се, че тази брошура ще ви ръководи през този процес в дните и месеците, които предстоят.

Бихме желали да научим за вашия опит, както и за това, дали тази брошура е била полезна. Приемаме предложения за това, как да я направим още по-полезна. Молим, свържете се с Childbirth connection на сайта www.childbirthconnection/contact. Можете да намерите и други групи, свързани с този проект, чрез интернет страниците, които са представени в електронния вариант на тази брошура.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НАЙ-БЕЗОПАСНИЯТ НАЧИН НА РАЖДАНЕ: УРОЦИ ОТ ВНИМАТЕЛНИЯ ПРЕГЛЕД НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА

 

Какво означават думите с главни букви?

Заключенията в този раздел са резултат от прегледа на най-добрите открити изследвания, в които се сравняват двата вида раждане. Те са обобщени в три списъка:

 • 33 въпроса,  във връзка с които е установено, че цезаровото сечение крие повече рискове, отколкото вагиналното раждане
 • 15 въпроса, във връзка с които е установено, че асистираното вагинално раждане (с вакуум екстракция или форцепс) крие повече рискове от вагиналното раждане без тези процедури и
 • 4 аспекта,  в които вагиналното раждане крие повече рискове от раждането с цезарово сечение.

Думите с главни букви ви носят информация за допълнителната вероятност от възникване на специфичен проблем (като например инфекция или силен кръвоизлив), ако родите с помощта на интервенция, която по-скоро крие повече рискове. В някои случаи няма достатъчно информация, за да се направи оценка по въпроса. Възможно е допълнителните изследвания на тези проблеми да доведат до различни заключения или да открият нови проблеми в допълнение към изложените в трите списъка.

Допълнителна вероятност от възникването на даден проблем

МНОГО ВИСОКА
ВИСОКА
УМЕРЕНА
НИСКА
МНОГО НИСКА

В СРАВНЕНИЕ С ПО-БЕЗОПАСНАТА ФОРМА НА ГРИЖА ПРИ РАЖДАНЕТО, ТАЗИ ГРИЖА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОБЛEМИ

1.000 до10.000        

От всеки 10.000 майки или бебета

100 до 999

10 до 99

1 до 9

по-малко от 1

 

 

Ако сте изправена пред решения, свързани със здравето, тази система може да ви помогне да помислите върху тези въпроси, когато някои от рисковете са доста често срещани, а други са доста редки. Дори ако не сте съгласна с етикетите (като много висок или умерен), може да използвате колоната вдясно, за да разберете какво са рисковете при вземането на тези решения. Тази система ще ви позволи да оцените как дадено решение ще повлияе на вероятността от възникване на даден проблем при вас. Можете да се съсредоточите върху рисковете и проблемите, които са от особена важност за вас и по принцип.

 

Изследванията, които са използвани, за да се стигне до представените по-долу заключения, са обобщени в детайлната таблица с данни, която е налична в пълен вариант на www.childbirthconnection.org/cesareanbooklet

1. Притеснения, свързани с цезаровото сечение

Раждането с цезарово сечение вместо по вагинален път увеличава риска от появата на следните проблеми (вижте карето горе, за да разбере значението на думите с главни букви).

А. Притеснения, свързани с въздействието на цезаровото сечение върху майките по време на раждането и малко след това

 • Смърт на майката: някои изследвания показват, че самата хирургична интервенция  (а не проблемите, довели до нея)  става причина за смъртта при жени, родили с цезарово сечение.

Допълнителна вероятност за жена с цезарово сечение: МАЛКА до МНОГО МАЛКА вероятност за смърт на майката

 • Спешна хистеректомия: по-вероятно е жена, която ражда с цезарово сечение, отколкото жена, раждаща вагинално, да бъде подложена на спешна хирургическа интервенция през първите седмици след раждането, за да  бъде премахната матката й.

Допълнителна вероятност за жена с цезарово сечение: УМЕРЕНА за спешна хистеректомия

 • Кръвни съсиреци и удар: при жените, които раждат с цезарово сечение е по-вероятно да се получат кръвни съсиреци, включително съсиреци на кръвоносните съдове в белите дробове (пулмонарна емболия) или такива, които блокират кръвотока към мозъка (удар).

Допълнителна вероятност за жена с цезарово сечение: МАЛКА за кръвни съсиреци и удар

 • Наранявания в следствие на хирургичната интервенция: всички жени, които раждат с цезарово сечение, имат рана. Oсвен това жените, раждащи по този начин, могат да получат случаен разрез на съседни органи като пикочния мехур, червото или урeтрата (каналчето, което пренася урината от бъбреците до пикочния мехур), особено ако операцията бъде направена бързо поради спешност.

Допълнителната вероятност за случайни порязвания в следствие на операцията не може да бъде определена от прегледаните изследвания

 • По-дълъг престой в болницата: жена, родила с цезарово сечение, обикновено остава в болницата с ден-два повече, отколкото жена с вагинално раждане. Това се прави с цел постоперативно наблюдения и грижи, като този престой може да бъде удължен, ако се получат усложнения.

Допълнителна вероятност за жена с цезарово сечение: МНОГО ВИСОКА за по-дълъг болничен престой.

 • Повторно връщане в болницата: при жена, родила с цезарово сечение, има по-голяма вероятност отколкото при жена с вагинално раждане да бъде приета повторно в болницата в дните след раждането

Допълнителна вероятност за жена с цезарово сечение: УМЕРЕНА за връщане в болницата

 • Инфекция: жена, родила с цезарово сечение, е изложена на риск от инфектиране на раната и при нея може да  има по-голяма вероятност да се получи инфекция на матката; жените с цезарово сечение обикновено получават рутинно антибиотици в опит за превенция на такава инфекция.

Допълнителната вероятност за жена с цезарово сечение: ВИСОКА за инфекция

 • Болка: в първите дни и седмици след раждането жена, родила с цезарово сечение, е по-вероятно да страда от по-интензивна и по-продължителна болка от жена, родила по вагинален път. Повечето жени с цезарово сечение използват болкоуспокояващи след раждането и смятат, че болката при цезаровото сечение би била проблем.

Допълнителна вероятност за жена с цезарово сечение: МНОГО ВИСОКА за по-силна и по-дълготрайна болка

 • Възприемане на раждането като негативно преживяване: жена с цезарово сечение с по-голяма вероятност ще оцени като по-лошо преживяването, свързано с раждането, отколкото жена с вагинално раждане, както веднага, така и след време. По-вероятно е тя да не позволява на съпруга си или на други хора, които могат да окажат подкрепа, да присъстват и да чувства, че не е имала контрол.

Допълнителна вероятност за жена с цезарово сечение: МНОГО ВИСОКА до ВИСОКА за лоша оценка на раждането (непланираното цезарово сечение се оценява като по-лошо преживяване от планирано цезарово сечение; вагиналното раждане с вакуум екстракция или форцепс е по-лошо от вагинално раждане без тези процедури)

 • По-малко контакт с бебето в първите часове след раждането: жените с цезарово сечение е по-малко вероятно да видят и да държат бебето си скоро след раждането, отколкото жените с вагинално раждане.

Допълнителна вероятност за жена с цезарово сечение: МНОГО ВИСОКА за това, да види и да държи бебето си по-късно.

 • Неблагоприятна първа реакция към бебето: в началото жена с цезарово сечение е по вероятно да има негативни чувства към бебето си и да оцени бебето си по-неблагоприятно, отколкото жена с вагинално раждане.

Допълнителна вероятност за неблагоприятна първа реакция към бебето не може да бъде определена от прегледаните изследвания.

 • Депресия: жена, родила с цезарово сечение, може да бъде по-рискова за това, да изпадне в депресия от жена с вагинално раждане.

Текущите данни са смесени относно това, дали цезаровото сечение увеличава вероятността от депресия.

 • Психологическа травма: жена, при която се е стигнало до непланирано цезарово сечение по време на раждането, е с по-висок риск от другите майки да прояви симптоми на травма (като страх и безпокойство) и да изпадне в състояние със симптоми  на посттравматичен стрес.

Допълнителна вероятност за жена с непланирано цезарово сечение: ВИСОКА за симптоми на травма и за състояние със симптоми  на посттравматичен стрес (непланираното цезарово сечение или вагиналното раждане с вакуум екстракция или форцепс излага жената на ГОЛЯМ допълнителен риск в сравнение с планираното цезарово сечение или вагиналното раждане без вакуум/форцепс)

 • Лошо общо психическо здраве и самооценка: жена, родила с цезарово сечение, може да бъде изложена на по-висок риск от по-лошо общо психическо здраве и по-ниска самооценка от жена, родила по вагинален път.

Допълнителната вероятност за лошо общо психическо състояние и самооценка не може да бъде определена от прегледаните изследвания

 • Лошо общо състояние: в сравнение с жените с вагинално раждане, тези с цезарово сечение могат да бъдат изправени пред по-големи предизвикателства при изпълняване на физически и социални дейности, както и на ежедневните си задължения в седмиците след раждането.

Допълнителната вероятност за лошо състояние не може да бъде определена от прегледаните изследвания.

Б. Притеснения относно дългосрочните ефекти от цезаровото сечение върху майките

 • Продължителна болка в областта на таза: жените, родили с цезарово сечение, могат да страдат от продължителна болка в областта на таза, която се дължи на зарастването на белега или образуване на срастваща тъкан.
 • Чревна обструкция: при жените с цезарово сечение може да се получи усукване на червата или чревна обструкция в годините след операцията като резултат от раната или образуването на сраствания в коремната област

Допълнителна вероятност за жена с цезарово сечение: УМЕРЕНА за чревна обструкция

 

 

В. Притеснения относно ефекта на цезаровите сечения върху бебетата

Когато майките имат физически и емоционални проблеми в следствие на цезаровото сечение (виж горе), това може да окаже влияние върху способността им да се грижат за своите бебета. В допълнение към това, ние установихме следното:

 • Хирургични порязвания: бебе, родено с цезарово сечение, може да получи случайно (обикновено незначително) порязване по време на операцията.

Допълнителна вероятност за бебе, родено с цезарово сечение: ВИСОКА за случайни порязвания при операцията

 • Проблеми с дишането: бебе, родено с планирано цезарово сечение преди 39-та седмица на бременността, е изложено на по-висок риск от умерени до сериозни проблеми с белите дробове и дишането, отколкото са изложени други бебета, родени в същия период от бременността

Допълнителна вероятност за бебе, родено с цезарово сечение: ВИСОКА до УМЕРЕНА за проблеми с дишането при планирано цезарово сечение преди 39 седмица

 • Некърмене: майките, родили с цезарово сечение, се изправени пред допълнителни предизвикателства, когато се опитват да кърмят, и има по-голяма вероятност техните бебета да не бъдат кърмени, отколкото е вероятността за бебе, родено по вагинален път.

Допълнителна вероятност за бебе, родено с цезарово сечение: ВИСОКА до МНОГО ВИСОКА да не бъде кърмено

 • Астма: човек, роден с цезарово сечение, изглежда изложен на по-голям риск да страда от астма в детството и в по-късна възраст от някой, роден по вагинален път

Допълнителна вероятност за човек, роден с цезарово сечение: ВИСОКА за по-голям риск от астма.

Г. Опасения относно ефектите на цезаровото сечение върху майките при бъдещи бременности и раждания

Всички бременни трябва да са наясно с тези рискове. Жена, която не очаква да има повече деца, може да промени намеренията си или да реши да продължи непланирана бременност.

При бъдещи бременности плацентата, ембрионът и фетусът, които се развиват в матка с белег, могат да не функционират както тези, които се развиват в матка без белег. Вероятността за възникване на следните проблеми може да се увеличи с увеличаване на броя на цезаровите сечения.

 • Безплодие: при жена с цезарово сечение има по-голяма вероятност, отколкото при жена с предишно вагинално раждане, да има трудности при зачеването на друго бебе и се намалява вероятността тя някога да има друго бебе.

Допълнителна вероятност за жена с предишно цезарово сечение: МНОГО ВИСОКА до ВИСОКА за безплодие (не по собствен избор)

 • Намален фертилитет: при жена с цезарово сечение има по-голяма вероятност, отколкото при жена с предишно вагинално раждане, да има негативни чувства и отношение към раждането, да реши да няма повече деца и да посочи тези чувства и отношения като причина за това решение.

Допълнителна вероятност за жена с предишно цезарово сечение: МНОГО ВИСОКА за намален фертилитет по собствен избор

 • Смърт на майката: при бъдещи бременности и раждания при жена, чиято матка има белег от цезарово сечение, има по-голяма вероятност, отколкото при жена с предишно вагинално раждане, да възникнат животозастрашаващи проблеми, свързани с плацентата и белега (виж следващите точки).

Допълнителна вероятност за жена с предишно цезарово сечение: не е добре изчислена, може да е МНОГО НИСКА за смърт на майката, свързана с белега

 • Ектопична бременност: при жена, чиято матка има белег от цезарово сечение, е с по-голяма вероятността отколкото при жена с матка без белег да се получи развитие на ембрион извън матката, включително бременност върху белега от цезаровото сечение. В такива случаи бременността трябва да бъде прекратена, за да се спаси живота на майката и това може да доведе до силно кървене, спешна операция, която може да включва спешно отстраняване на матката (хистеректомия) и други усложнения.

Допълнителна вероятност за жена с предишно цезарово сечение: УМЕРЕНА за ектопична бременност

 • Плацента превия: при жена, чиято матка има белег, има  по-голяма вероятност от жена с матка без белег бъдещата плацента да се прикрепи близо до или над отвора на шийката на матката. Това увеличава риска от сериозно кървене, шок, кръвопреливане, съсиреци, раждане с планирано или спешно цезарово сечение, спешно отстраняване на матката (хистеректомия), плацента акрета (виж следващата точка) и други усложнения.

Допълнителна вероятност за жена с предишно цезарово сечение: УМЕРЕНА за плацента превия в бъдещи бременности след едно цезарово сечение, ВИСОКА за плацента превия в бъдещи бременности след повече от едно цезарово сечение.

 • Плацента акрета: при жена, чиято матка има белег, има  по-голяма вероятност от жена с матка без белег бъдещата плацента да се врастне през очертанията на матката и в или през мускулите на матката. Това увеличава риска от руптура на матката (виж долу), сериозно кървене, шок, кръвопреливане, спешна операция, спешно отстраняване на матката (хистеректомия) и други усложнения.

Допълнителна вероятност за жена с поне едно предишно цезарово сечение: УМЕРЕНА за плацента акрета при бъдеща бременност

 • Плацентарна абрупция (отлепване на плацентата): при жена, чиято матка има белег, има  по-голяма вероятност от жена с матка без белег бъдещата плацента да се отлепи от матката, преди бебето да е родено. Това увеличава риска от сериозно кървене, шок, кръвопреливане, спешна операция и други усложнения и може да намали притока на кислород и хранителни вещества към бебето.

Допълнителна вероятност за жена с предишно цезарово сечение: УМЕРЕНА за плацентарна абрупция

 • Руптура на матката: при жена, чиято матка има белег, има по-голяма вероятност от жена с матка без белег да се получи неочаквано разтваряне на матката (руптура), особено разделяне на белега при бъдещи бременности или по време на родовата дейност. Това увеличава риска от сериозно кървене, шок, кръвопреливане, съсиреци, раждане с планирано или спешно цезарово сечение, спешно отстраняване на матката (хистеректомия) и други усложнения. Независимо дали планира повторно цезарово сечение или VBAC (вагинално раждане с цезарово сечение), такава жена е изложена на по-висок риск от руптура на матката, отколкото жена без предишно цезарово сечение.

Допълнителна вероятност за жена с предишно цезарово сечение: УМЕРЕНА за руптура на матката.

Д. Опасения, свързани с ефекта от цезарово сечение върху бъдещи бебета (когато бебето се развива в матка с белег от цезарово сечение)

Плацента, която се развива в матка с един или повече белези от предишно цезарово сечение, може да не успее така добре да осигури кислород и хранителни вещества на развиващия се фетус в сравнение с плацента, която се развива в матка без белег. Това може да доведе до животозастрашаващи проблеми. Вероятността от възникване на следните проблеми може да се увеличи с нарастването на броя на цезаровите сечения:

 • Смърт: бебе, което се развива в матка с белег от цезарово сечение, изглежда изложено на по-висок риск да бъде мъртво родено или да умре скоро след раждането в сравнение с бебе, което се развива в матка без белег.

Допълнителна вероятност за бебе, което се развива в матка с белег от цезарово сечение: УМЕРЕНА за смърт на бебето

 • Ниско рождено тегло и преждевременно раждане: бебе, което се развива в матка с белег от цезарово сечение, може да е изложено на по-висок риск да се роди с ниско рождено тегло или твърде рано (преждевременно раждане) от бебе, което се развива в матка без белег.

Допълнителната вероятност от ниско рождено тегло и преждевременно раждане не може да бъде определена въз основа на прегледаните изследвания.

 • Малформация: бебе, което се развива в матка с белег от цезарово сечение, може да е изложено на по-висок риск да се роди с физическа малформация, която се развива преди раждането, от бебе, което се развива в матка без белег.

Допълнителната вероятност от малформации не може да бъде определена въз основа на прегледаните изследвания.

 • Травма на централната нервна система: бебе, което се развива в матка с белег от цезарово сечение, може да е изложено на по-висок риск да се роди с травми на мозъка или гръбначния стълб от бебе, което се развива в матка без белег.

Допълнителната вероятност за травми на централната нервна система не може да бъде определена въз основа на прегледаните изследвания.

2. ОПАСЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТА ОТ АСИСТИРАНО ВАГИНАЛНО РАЖДАНЕ

Асистираното вагинално раждане (с вакуум екстракция или форцепс) вместо спонтанно вагинално раждане увеличава риска от възникване на следните проблеми (виж по-горе за значението на думите с главни букви).

Увеличаващото се осъзнаване на изброените по-долу рискове води до само около 60% раждания в САЩ, които са асистирани. В някои ситуации това е ценен инструмент за майките и бебетата. Рисковете от процедурата могат да се намалят, като се избегне епизиотомията, когато това е възможно.

А. Опасения за ефектите от асистираното вагинално раждане върху майката

 • Разкъсвания в перинеума, които стигат до или през аналните мускули: жените, които раждат асистирано (особено с форцепс), са изложени на по-голям риск от разкъсвания от отвора на вагината назад към и в аналния мускул в сравнение с жени със спонтанно вагинално раждане (изследванията показват, че почти половината от тези сериозни разкъсвания могат да бъдат избегнати, ако при жените с асистирано раждане не се прави епизиотомия).

Допълнителна вероятност за жена, родила с вакуумна екстракция: МНОГО ВИСОКА до ВИСОКА за разкъсване, което стига в аналния мускул

Допълнителна вероятност за жена, родила с форцепс: МНОГО ВИСОКА за разкъсване, което стига в аналния мускул

 • Силно кървене и кръвопреливане: жените с асистирано вагинално раждане са изложени на по-висок риск от силно кървене (кръвоизлив) и кръвопреливане по време на раждането в сравнение с жените със спонтанно вагинално раждане.

Допълнителна вероятност за жена с асистирано вагинално раждане: ВИСОКА за силно кървене, ВИСОКА до УМЕРЕНА за кръвопреливане

 • Повторно хоспитализиране: жените с асистирано вагинално раждане са изложени на по-висок риск от възникване на необходимост от повторна хоспитализация в седмиците след раждането в сравнение с жените със спонтанно вагинално раждане.

Допълнителна вероятност за жена с асистирано вагинално раждане:  УМЕРЕНА за повторна хоспитализация

 • Инфекция: изглежда, че при жените с асистирано вагинално раждане има увеличен риск от инфекция на матката и – ако жената е с епизиотомия или разкъсване на вагиналната зона – инфекция на раната в сравнение с жена със спонтанно вагинално раждане.

Допълнителна вероятност за жена с асистирано вагинално раждане: МНОГО ВИСОКА ДО ВИСОКА за инфекция на перинеума; ВИСОКА за инфекция на матката

 • Болки в областта на вагината: при жените с асистирано вагинално раждане има увеличен риск от болки в областта на вагината през седмиците и месеците след раждането в сравнение с жените със спонтанно вагинално раждане

Допълнителна вероятност за жена с асистирано вагинално раждане: МНОГО ВИСОКА за болки в перинеума

 • Лошо преживяване на раждането: в сравнение със спонтанното вагинално раждане жените с асистирано вагинално раждане обикновено дават по-негативна оценка на раждането си както в началото, така и след време; може да имат усещането, че не са имали контрол над това, което се случва с тях; има по-голяма вероятност такава жена да каже, че е имала неудовлетворяващо раждане и тя може да се страхува да ражда отново както в началото, така и след години.

Допълнителна вероятност за жена с асистирано вагинално раждане: МНОГО ВИСОКА за оценяване на раждането като неудовлетворяващо преживяване

 • Проблеми с червата: при жените с асистирано вагинално раждане има увеличен риск от всякакви проблеми с червата в седмиците и месеците след раждането в сравнение с жени със спонтанно вагинално раждане.

Допълнителна вероятност за жена с асистирано вагинално раждане: МНОГО ВИСОКА ДО ВИСОКА за проблеми с червата

 • Уринарна инконтинация: при жена, родила с форцепс, може да има увеличен риск от изпускане на урина (уринарна инконтинация) през седмиците и месеците след раждането в сравнение с жени със спонтанно вагинално раждане (вакуум екстракцията не изглежда да води до увеличаване на риска от появата на този проблем).

Допълнителната вероятност за жена с раждане с форцепс не може да бъде определена в светлината на разнородните резултати в изследванията

 • Анална инконтинация: при жена, родила с форцепс, може да има увеличен риск от изпускане на газове и фекалии (анална инконтинация) през седмиците и месеците след раждането в сравнение с жени със спонтанно вагинално раждане (вакуум екстракцията не изглежда да води до увеличаване на риска от появата на този проблем).

Допълнителна вероятност за жена с раждане с форцепс: МНОГО ВИСОКА ДО ВИСОКА за изпускане на газове или фекалии в периода след раждането

Допълнителната вероятност за жена с раждане с вакуум екстракция не може да бъде определена в светлината на непоследователните резултати в разгледаните изследвания

 • Хемороиди: при жените с асистирано вагинално раждане има увеличен риск от поява на хемороиди в седмиците и месеците след раждането в сравнение с жени със спонтанно вагинално раждане.

Допълнителна вероятност за жена с асистирано вагинално раждане: МНОГО ВИСОКА ДО ВИСОКА за хемороиди

 • Сексуални проблеми: при жените с асистирано вагинално раждане има увеличен риск от сексуални проблеми (като болка по време на полов акт) в седмиците и месеците след раждането в сравнение с жени със спонтанно вагинално раждане.

Допълнителна вероятност за жена с асистирано вагинално раждане: МНОГО ВИСОКА за сексуални проблеми през седмиците и месеците след раждането

 • Психологическа травма: при жените с асистирано вагинално раждане има увеличен риск от появата на травматични симптоми (като страх и безпокойство) или да отговарят на критериите за постравматично стресово разстройство в сравнение с жени със спонтанно вагинално раждане.

Допълнителна вероятност за жена с асистирано вагинално раждане: ВИСОКА за постравматично стресово разстройство

 • Лошо общо състояние: при жените с асистирано вагинално раждане има риск от по-лошо физическо или социално състояние в първите седмици и месеци след раждането в сравнение с жени със спонтанно вагинално раждане.

Допълнителната вероятност за лошо общо състояние не може да бъде определена от прегледаните изследвания.

 

Б. Притеснения за ефектите на асистираното вагинално раждане върху бебетата

Когато майките имат физически или емоционални проблеми като резултат от асистирано раждане (виж по-горе), това може да окаже влияние върху способността им да се грижат за бебетата си. В допълнение ние установихме следното:

 • Травма на мозъка: в сравнение със спонтанното вагиналното раждане бебетата, родени с асистирано вагинално раждане, могат да бъдат изложени на увеличен риск от някои видове травми на мозъка.

Допълнителна вероятност за бебе, родено с асистирано раждане: НИСКА за мозъчна травма

 • Друга мозъчна травма: в сравнение със спонтанното вагиналното раждане бебетата, родени с асистирано вагинално раждане, могат да бъдат изложени на увеличен риск от травма на нервите, което оказва влияние върху рамото, ръката или китката (травма на брахиалния плексус), а бебе, родено с форцепс, може да бъде изложено на увеличен риск от травма на лицевия нерв.

Допълнителна вероятност за бебе, родено с асистирано раждане: УМЕРЕНА за определени травми на тялото и лицето

3. Опасения за ефектите от вагиналното раждане върху майките

Вагиналното раждане за разлика от цезаровото сечение увеличава риска от появата на следните проблеми

А. Притеснения за ефектите на вагиналното раждане върху майката

 • Болки в зоната на вагината: при жена с вагинално раждане има по-голяма вероятност отколкото при жена с цезарово сечение да има болки в зоната на вагината през седмиците и месеците след раждането.

Допълнителна вероятност за жена с вагинално раждане: МНОГО ВИСОКА за болки в перинеума през седмиците и месеците след раждането

 • Уринарна инконтинация: при жена с вагинално раждане има по-голяма вероятност отколкото при жена с цезарово сечение да изпуска урина.

 Допълнителна вероятност за жена с вагинално раждане: зависи как се определя, зависи от изминалото време след раждането и от процедурите и практиките, използване по време на вагиналното раждане

 • Анална инконтинация: при жена с вагинално раждане има по-голяма вероятност отколкото при жена с цезарово сечение да изпуска газове и по-рядко фекалии.

Допълнителна вероятност за жена с вагинално раждане: зависи как се определя, зависи от изминалото време след раждането и от процедурите и практиките, използване по време на вагиналното раждане

 

Б. Притеснения за ефектите на вагиналното раждане върху бебетата

 • Родова травма: в сравнение с вагиналното раждане бебе, родено със спонтанно вагинално раждане, може да бъде изложено на по-висок риск от травма на нерв на рамото, ръката и китката (травма на брахиалния плексус).

Допълнителна вероятност за бебе, родено с асистирано раждане: НИСКА за травма на брахиалния плексус

 

Бележки за инконтинацията

В сравнение с цезаровото сечение, жените с вагиналното раждане има по-голяма вероятност да преживеят нови проблеми като изпускане на урина, газове, или, по-рядко, фекалии. Трудно е да се определи нивото на увеличения риск и сериозността от съществуващите изследвания. В изследванията често се комбинират жените с умерена проява на симптомите (например изпускане на капка-две урина) с тези, които имат по-сериозни проблеми. Дефиницията на анална инконтинация в съществуващите изследвания може да включва всяко изпускане на газове или всеки позив за спешно ходене по нужда без изпускане на газове или фекалии. Обикновено в изследванията не се изяснява колко често се проявяват симптомите или колко проблемни намира жените техните симптоми.

Броят на жените, които изпускат урина, намалява драстично през първата година след раждането и проблемите стават все по-малко сериозни при жените, които продължават да ги имат.

При жените с анална инконтинация изпускането на газове е по-честно срещано от изпускането на изпражнения. Броят на жените с анална инконтинация също намалява през първата година след раждането, но в не толкова голяма степен, и симптомите стават все по-малко сериозни при жените, които продължават да ги имат.

Около 3 на 100 жени, които не са имали уринарна инконтинация преди и по време на бременността, все пак съобщават за този проблем около година след вагиналното раждане. Същото е вярно и за аналната инконтинация (ВИСОКА допълнителна вероятност за всяка от двете). При повечето симптомите са редки, а сериозността  е минимална до умерена. До 50-годишна възраст разликите между жените с вагинално раждане и жените с цезарово сечение изчезва както във връзка с уринарната, така и във връзка с аналната инконтинация. Инконтинацията в по-късна възраст, която се появява при много жени, изглежда свързана с други фактори (например пълнота и пушене).

В тези изследвания много от жените може да са преживели интервенции по време на раждането, които са довели до травма на тазовото дъно и са допринесли за появата на тези проблеми. Например рутинната или често прилаганата епизиотомия може да се е превърнала в стандарт в много болници, макар че изследванията ясно показват, че инцидентното използване на тази практика се асоциира с увеличен риск без полза. Не бяха открити каквито и да е изследвания, за да се изясни дали най-безопасната практика на вагинално раждане се асоциира с увеличен риск от инконтинация в сравнение с цезаровото сечение.

Advertisements